file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Investor relations


Tidigare emission

Teckningsperiod 

28 september 2017 - 31 januari 2018

Lista 

First North Bond Market

Emissionsvolym 

250 msek fördelat på 10 000 obligationer 

Valör, nominellt belopp och handelspost

Vardera obligation har ett nominellt värde om 25 000 sek vilket även är minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor.

Ränta

Obligationerna har en löptid om 18 månader, löper med en årlig ränt om 10% och Obligationslånet kommer att återbetalas den 31 maj 2019.

Obligationerna är fritt överlåtbara och avsikten är att ansöka om listning av Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

Prospekt

Teckningssedel

Tilläggsdokument

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.