file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Investor relations


Finansiell kalender

november 23 2018
Årsredovisning 2017/2018

Publiceras under vecka 47.

november 30 2018
Årsstämma
Delårsrapport Q1 2018-19
februari 28 2019
Delårsrapport Q2 2018-19
maj 31 2019
Delårsrapport Q3 2018-19

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.