Investor relations


Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Styrelse och revisor

Aspect Properties styrelse består av tre personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Joakim Blomqvist Ledamot

Född 1981. Efter Högskolan 2007 inom Ekonomi har Joakim varit delaktig av uppbyggnaden av den interna strukturen i ett flertal entreprenadbolag både finansiellt och organisatoriskt. Joakim har erfarenhet vad gäller fastighetsprojektering samt fastighetsförvaltning, Han driver idag fastighetsutvecklingsbenet inom en koncern som dels verkar inom fastighetsutveckling med flertalet egna fastighetsprojekt över landet, dels inom byggsektorn där man har bolag som är lokaliserade både i Stockholm och Göteborg.

Mats Winkler Ledamot

Född 1962. Efter civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har han jobbat i snart 30 år som bl.a. platschef, med projektledning och fastighetschef samt suttit i flera ledningsgrupper med ansvar för bl.a. detaljplanearbete, ROT, nyproduktion, hyresförhandlingar mm. Han har också verkat som ledamot i hyresnämnden samt Fastighetsägarnas förhandlingsdelegation.

Revisor

Karl-Henrik Westlund Revisor

R3 Revisionsbyrå KB är vald revisor med den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund som huvudansvarig revisor. Karl-Henrik är auktoriserad revisor sedan 2013 och medlem av FAR.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.