file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Investor relations


Ledning

Joakim Blomqvist VD

Född 1981. Efter Högskolan 2007 inom Ekonomi har Joakim varit delaktig i uppbyggnaden av den interna strukturen i ett flertal entreprenadbolag både finansiellt och organisatoriskt. Joakim har erfarenhet vad gäller fastighetsprojektering samt fastighetsförvaltning, Han driver idag fastighetsutvecklingsbenet inom en koncern som dels verkar inom fastighetsutveckling med flertalet egna fastighetsprojekt över landet, dels inom byggsektorn där man har bolag som är lokaliserade både i Stockholm och Göteborg.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.