Investor relations


Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Ledning

Joakim Blomqvist VD

Född 1981. Efter Högskolan 2007 inom Ekonomi har Joakim varit delaktig i uppbyggnaden av den interna strukturen i ett flertal entreprenadbolag både finansiellt och organisatoriskt. Joakim har erfarenhet vad gäller fastighetsprojektering samt fastighetsförvaltning, Han driver idag fastighetsutvecklingsbenet inom en koncern som dels verkar inom fastighetsutveckling med flertalet egna fastighetsprojekt över landet, dels inom byggsektorn där man har bolag som är lokaliserade både i Stockholm och Göteborg.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.