Investor relations


Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Bolagstämmor

Bolagsstämman är Aspect Properties högsta beslutande organ och har behörighet att besluta i alla frågor som inte uttryckligen reserverats ett annat organs exklusiva kompetens.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.