file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Investor relations


Bolagstämmor

Bolagsstämman är Aspect Properties högsta beslutande organ och har behörighet att besluta i alla frågor som inte uttryckligen reserverats ett annat organs exklusiva kompetens.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.