file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Investor relations


Bolagsstyrning

Aspect Properties AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med org.nr 556978-4258 och säte i Stockholm.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas för bolag vars aktier inte är föremål för handel. Den är således inte obligatorisk för Aspect, och Aspects styrelse har för närvarande inga planer på att tillämpa den annat än i de delar som styrelsen anser relevant för Aspect och dess aktieägare.

Lagstiftning och bolagsordning

Aspect Properties tillämpar i första hand svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som kommer att följa av avsedd listning av Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Dessutom följs de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.